Rīgas 95. vidusskolas piedāvātās izglītības programmas 10. klasē
2021./2022. mācību gadā
Padziļinātie kursi:(karjeras virziens: inženieris, būvnieks, autobūvinženieris, datu analitiķis, IKT specialists, skolotājs, telekomunikācija, finansists, ekonomists, ...)
Projekta darbs
Matemātika
Fizika
Programmēšana


vai (karjeras virziens: medicīna, formācija, uzturzinātne, skolotājs,  lauksaimniecība, ...)

Projekta darbs
Latviešu valoda
Ķīmija
Bioloģija


Dokumentu  (pase, apliecība par pamatizglītību, atzīmju izraksts, sertifikāts, ja nokārtots eksāmens latviešu valodā) pieņemšana uz 10. klasi:
15.06.2021., 16.06. 2021 no 10.00 līdz 14.00
Bruknas 5, direktora kabinets
Programmas:
1
2