Cienījāmie vecāki un kolēģi/es!

Rīgas 95.vidusskolas interešu izglītības pulciņi uzaicina Jūs 6.maijā 18.00 II.korpusā aktu zālē uz koncertu,  kurš vēltīts Mātes dienai.

Gaidīsim Jūs!

Ar sirsnīgiem novēlējumiem,

Skolas administrācija un interešu izglītības vadītāji.

Cik pasaulē māmiņas skaistas ir daudzas,
Ar sirsnīgu skatienu, saulainu smaidu,
Par skaistāko savējo katrs mēs saucam,
Kas ceļā mūs pavada, mājās mūs gaida.

Cik reti mēs māmiņām dāvājam ziedus,
Cik bieži mēs māmiņām nodarām gauži,
Bet māmiņas labās it visu prot piedot,
Vien sirmāks kāds pavediens aužas.

To maigumu jūtot, ko bērnībā guvām,
Mēs lielāki augsim un gudrāki kļūsim,
Vien nebēdā, māmiņ, ka vecums nāk tuvāk,
Tu mūžam man pati visskaistākā būsi.