Brīvpusdienu nodrošināšana Rīgas pašvaldības skolās un bērnudārzos.

Brīvpusdienas pienākas:

1.-4.klašu skolēniem,

Izglītojamam ir noteikta invaliditāte,

izglītojamā ģimene atbilst trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu;

izglītojamā ģimene ir reģistrēta Rīgas valstspilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā;

izglītojamam ir noteikta invaliditāte Invaliditātes likumā paredzētajā kārtībā;

izglītojamais ir bārenis saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma nosacījumiem;

izglītojamais ir atzīstams par bērnu, kura aprūpes pienākumu samaksāt par bērna ēdināšanas pakalpojumu vecāks (persona, kas realizē izglītojamā aizgādību) nepilda;

izglītojamam uz cita normatīvā akta pamata piešķirtas tiesības saņemt pašvaldības apmaksātu ēdināšanas pakalpojumu.
 

Уважаемые родители, платформа для регистрации питания начала работу. 

 

https://pusdienlaiks.lv

 

Это лучший варант для оформления договора. Если вы выберете бумажный вариант, то до 18.00 27 сентября сообщите об этом класссному руководителю. Договора будут распечатаны и их можно будет забрать в школе 28 сентября после уроков ( это могут сделать и дети). Вы их подписываете и в четверг утром возвращаете в школу.

Если вы не будете доплачивать за питание то тоже сообщите классному руководителю.