Projekti

2022./2023. m. g.
 

INTERNATIONAL VILLAGE 2023, CROATIA

No 2023.g. 30. aprīļa līdz 7. maijam Rīgas 95. vidusskolas 8.-10.klašu skolēnu grupa piedalījās internacionālajā nometnē “International Village” Horvātijā. “International Village” nometne ir orientēta uz skolēnu integrēšanu internacionālajā vidē. Komunikācijas valoda – angļu valoda.

 

Rīgas 95. vidusskola sāk īstenot Eiropas Savienības Erasmus+ projektu “Beginner guides”
2022-1-LV01-KA210-SCH-000082730.

Partneri

Liceo Scientifico Galilei Potenza https://www.liceogalileipz.edu.it/
 

 

Özel Arsuz Yükseliş Fen Lisesi ARSUZ HATAY https://yukseliskoleji.k12.tr/Rīgas 95. vidusskola 2023.gadā janvārī sāk realizēt Erasmus+ projektu “STEM gaišākai nākotnei” 2022-2-LV01-KA122-SCH-000099838
From April 15 till April 25 we as teachers from Riga Secondary School 95 took part Erasmus+ teacher-training project “ STEM for Brighter Future”. During the project time, we gained new knowledge and experience in STEM education and also learned more about the versatile and boundless Turkish culture.

2021./2022. m.g.
Karjeras izvēles konsultācijas 9. - 12.klašu skolēniem pie pedagoga karjeras konsultanta V.Samoilenko notiek 221.kabinetā katru trešdienu no plkst.14.00 līdz 16.00

Mūsu skolā tika veikta skolēnu apmācība robotikas artefaktu izveidē “Theremin”, “Smart Light”, “Lighthouse”, “Sunflower” un c. 

Tika uzsākta skolu STEM kluba darbība.


2019./2020. m.g.

EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA Projekts  “ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI” 

“Robotikas artefaktu veidošana vidusskolēnu motivēšanai STEM karjeru izvēlei” 

Eiropas Socialā fonda projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestades"
Nr.8.3.5.0/16/1/001 jeb PVS ID.

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2019./2020. mācību gada

 
Rīgas 95.vidusskola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā
Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” kā izmēģinājumskola.
Projekta īstenošanas termiņš: 2017.gada 20. marts – 2020. gada 31. decembris.
Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:
• nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
• celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
• motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.
Informāciju un konsultāciju par karjeras izvēles jautājumiem ir iespējams saņemt:
Rīgas 95.vidusskolas Karjeras izglītības programma
Izzini sevi: testi
Iepazīsti profesiju dažādību
Izglītības iespējas Latvijā
Studijas ārzemēs
Jauniešu brīvprātīgais darbs
Metodiskie materiāli klašu audzinātājiem

Biznesa gēns
16.12.2019. 8.c klases LU Karjeras centrā
8.a klase LU Karjeras centra seminārā
Karjeras atbalsta interaktīvā diskusija ,,Ielogojies nākotnē!” 8.-9. klases
8.b klase LU Karjeras centra seminārā.


2018./2019. m. g.

Latvijas skolas soma
 
Eiropas Socialā fonda projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestades"
Nr.8.3.5.0/16/1/001 jeb PVS ID.
Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2018./2019.m.g.
Karjeras atbalsta pasākumi

Ķēkavas marmelādes darbnīca un ziepju darbnīcā
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” nodarbība SIA Lāči 8.klašu skolēniem
17.10.2018. - Karjeras  atbalsts izglītības iestādēs projekta  ietvaros. Ekskursija uz RTU - Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Lekcijas, laboratoriju apmeklējumi, praktiskas nodarbības.

KARJERAS NEDĒĻA 2018 “BŪVĒ SAVU KARJERU PATS!”

2017./2018. m. g.:

Eiropas Socialā fonda projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestades"
Nr.8.3.5.0/16/1/001 jeb PVS ID.

projekta dalībnieki - sk. A.Latuņina ( 5. - 8.klases),
S.Huseva (1. - 4. klases) 
V. Samoilenko (9. - 12. klases)
Projekta norises laiks - 25.09.2017. līdz 31.08.2020.g.

Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS ID 3713) ietvaros ar Dino Zoo Centra darbinieku atbalstu tika novadītas nodarbības Rīgas 95.vidusskolas skolēniem.

Skolā tiek izstrādāts - Karjeras attīstības pasakumu plāns 2017. - 2018.m.g
Skola 2018

EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA Projekts  “ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI”
(Nr. 8.3.2.2/16/I/001 jeb PVS ID 3712)