Sporta komplekss

Cienījamie apmeklētāji!

DARBA LAIKS
Jūnijā      22.06.2023
Pēdējā darba diena pirms vasaras brīvlaika
Jaunā sezonas sākums  01.09.2023

Maksas pakalpojumu laiks un kārtība apmeklētājiem tiek noteikts saskaņā ar Sporta kompleksa iekšējās kārtības un lietošanas noteikumiem Nr. VS95-20-4-nts
Rīgas 95.vidusskolas peldbaseina cenu piedāvājums                         
 no 2023.gada 1.februāra saskaņā ar Rīgas domes 18.01.2023. lēmumu Nr.2176 https://www.facebook.com/ZPkom (Uzturēšanās laiks Sporta kompleksā ir 90 minūtes)

3. Sporta kompleksa abonementu pārdošanas un termiņu noteikumi
3.7 Neizmantotie abonementi/apmeklējumi netiek pārcelti/pagarināti vai kompensēti neatkarīgi no faktiskā izlietojuma, neskatoties uz abonementa neizmantošanas iemesliem (slimības vai citu iemeslu dēļ)


Sporta kompleksa darba laiks: 

Publiskā rīta sesija no plkst. 08.00 līdz 13.00
Darba dienu rīta sesijas pēdējais apmeklētājs tiek ielaists plkst. 11:30.
Publiskā vakara sesija no plkst. 19.00 līdz 21.00
Darba dienu vakara sesijas pēdējais apmeklētājs tiek ielaists plkst. 20:30.
Publiskā sesija sestdienās, no plkst. 09:00 līdz 19:00 Sestdienās pēdējais apmeklētājs tiek ielaists plkst. 17:30.
Publiskā sesija svētdienās, no plkst. 09:00 līdz 17:00 Svētdienās pēdējais apmeklētājs tiek ielaists plkst. 15:30.


 Kases darba laiks:

 Katru darba dienu no plkst. 08:00 līdz 20:30
 Sestdienā, no plkst. 09:00 līdz 18:00
 Svētdienās no plkst. 09:00 līdz 16:00
 

 Pie mums Jūs varat:

- apmeklēt peldbaseinu un saunu

   Vēlamies Jūs iepriecināt, tāpēc paziņojam, ka katram apmeklētājam tiek piedāvāta bezmaksas neapsargājama autostāvvieta (2 stundas)!
Maksas pakalpojumu laiks un kārtība apmeklētājiem tiek noteikts saskaņā ar Sporta kompleksa iekšējās kārtības un lietošanas noteikumiem Nr. VS95-20-4-nts

Sporta kompleksa iekšējās kārtības un lietošanas noteikumiem Nr. VS95-22-2-nts 


 2. KLASES PELDĒTAPMĀCĪBAS NOTEIKUMI/fileman/Uploads/baseins/2.klases_noteikumi (1).pdf

 Kārtība Covid laikā  /fileman/Uploads/baseins/IN_3_Kārtība_Covid_laikā.pdf
    
   PELDBASEINA RAKSTUROJUMS   /fileman/Uploads/baseins/Baseina_raksturojums.png

NODARBĪBU GRAFIKS