Vakances

Rīgas 95. vidusskola aicina pieteikties darbāVakances amats

Latviešu valodas skolotāja/-s
Darba pienākumi: latviešu valodas darbs pamatskolas un vidusskolas klasēs

Prasības kandidātiem: Atbilstoša augstākā izglītība un kvalifikācija

Piedāvājums: Saskaņā ar tarifikāciju.

Piezīmes

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz r95vs@riga.lv Telf. Nr. 29147943.

 

Vakances amats: Fizikas skolotāja/-s

Darba pienākumi: Veikt skolotāja pienākumus: mācību stundu vadīšana, sagatavošana.

Prasības kandidātiem:
Augstākā pedagoģiskā izglītība; Latviešu valodas atestācija - augst. līmenis

Piedāvājums: Saskaņā ar tarifikāciju.

Piezīmes:

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz r95vs@riga.lv Telf. Nr. 29147943.

Vakances amats: Matemātikas skolotājs/ja

Darba pienākumi: Matemātikas stundu organizēšana un vadīšana

Prasības kandidātiem: Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumu prasībām.

Piedāvājums:

Saskaņā ar tarifikāciju.

Piezīmes:

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz r95vs@riga.lv Telf. Nr. 67474185, 29147943.