Latviešu valoda un literatūra

 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 747 Rīgā 2018. gada 27. novembrī (prot. Nr. 56 38. §)
Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem

Pamatskolai - māci un mācies latviešu valodu. Pamatskolai (valoda.lv)
sākumskolai

Ministru kabineta noteikumi Nr. 416 Rīgā 2019. gada 3. septembrī (prot. Nr. 37 21. §)
Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem


Valsts pārbaudes darbu uzdevumi

Valsts valoda

Latviešu valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda un Latvijas sabiedrības saliedētības valoda, tā ir nacionālās identitātes pamats un pasaules daudzveidīgā kultūras mantojuma daļa. 

2004. gadā līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā latviešu valoda ir ieguvusi Eiropas Savienības oficiālās valodas statusu.

Izglītības un zinātnes ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde valsts valodas politikas jomā. Viena no ministrijas funkcijām ir izstrādāt valsts valodas politiku.
Valsts valodas politikas mērķis ir nodrošināt latviešu valodas – Latvijas Republikas valsts valodas un Eiropas Savienības oficiālās valodas – ilgtspēju, tās lingvistisko kvalitāti un konkurētspēju Latvijā un pasaulē.

 

 

Mācību spēles un interaktīvie mācību līdzekļi

Lupatiņu piedzīvojumi (2010 – 2012)

Kā Lupatiņi mazgājās (2010)

Mazie draugi Lupatiņi – Zeķīte, Cimdiņš, Spilventiņš un Lakatiņš – vakarā dodas mazgāties. Viņi uzzina, ka nekāda vannas istabas briesmoņa nav, iepazīstas ar ūdentiņu un ūdenskrānu, atklāj peldēšanas priekus un sacer Kaķim dziesmu par mazgāšanos.

Kā Lupatiņi šūpojās (2012)

Auduma bērniņus - Zeķīti, Cimdiņu, Spilventiņu un Lakatiņu - pieskata gādīgais Kaķis. Zeķīte grib pašūpoties ar Spilventiņu, bet viņš izrādās pārāk smags, savukārt Spilventiņš domā, ka Zeķīte ir par vieglu.

Kā Lupatiņi uzminēja (2012)

Stāsts par četriem auduma bērniņiem - Zeķīti, Cimdiņu, Spilventiņu un Lakatiņu. Zeķīte atrod kaut ko sarkanu un apaļu. Kas tas varētu būt? Varbūt šņukurs?

Kora turneja (2012)

Zaķīšu pirtiņa (1979)

Spēlēju, dancoju! (2007)

Zaķīšu pirtiņa (1979)

Zaķīšu pirtiņa (1979)Skudriņa Tipa (1976)Zelta sietiņš (1975)
Si-Si-Dra (1977)
Pasaka par vērdiņu (1969)

Latvijas Kultūras akadēmijas materiāli:

Noskaidro, ar kuru no latviešu literatūras varoņiem tev jādodas sēņot?Centralizētais eksāmens par vispārējās vidējās izglītības apguvi 2017.
Latviešu valodas centralizētā eksāmena programmas undarba paraugs


2016./2017.mācību gada literatūras eksāmena 12.klasei 1.uzdevuma tēmas

• Indivīda pašsaglabāšanās literatūrā.
• Debija literatūrā.
• Vēstures subjektīvisms literatūrā.

• Mūsdienīgs jaunietis literatūrā.
• Absurds literatūrā.
• Kultūras kodi literatūrā.


Latviešu valoda un literatūra mazākumtautību izglītības programmās.
 

Latviešu alfabēts. Dzīvnieku alfabēts. Alfabēts bērniem. Burti. Burtu mācība.
Mācību priekšmeta standarts 1.-9.klasei


Latviešu valoda. Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta standarts
Literatūra. Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta standarts
Pasakas
Latviešu valodas gramatika
Tests: Cik labi tu pārzini latviešu valodas gramatiku?
Darbības vārdu tabulas
Spēles
Kultūras ministrija
Ievietot dotajā tekstā sekojošos vārdus: