Bibliotēkas


Latvijas Universitātes Bibliotēka

Latvijas bibliotēku portāls

Latvijas Nacionālā bibliotēka 

 

Skolas bibliotēka:
Ieteicamās literatūras saraksts lasīšanai latviešu valodā:


Ieteicamās literatūras saraksts lasīšanai vasarā:


Papildliteratūra
Mācību grāmatas 5. kl.
Mācību grāmatas 6. kl.
Mācību grāmatas 7. kl.
Mācību grāmatas 8. kl.
Mācību grāmatas 9. kl.
Mācību grāmatas 10. kl.
Mācību grāmatas 11. kl.

Mācību grāmatas 12. kl.