Iepirkumi

Izsole par telpu nomu –  01.10.2020
 

1.

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Sērenes ielā 11 (iznomājamā platība 25,30 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 107 2128 002, nomas līgumu. 

08.10.2020. Rīgas 95.vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Sērenes ielā 11 (iznomājamā platība 25,30 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 107 2128 002, nomas līgumu ar Zoju Mihele, nomas maksa  - EUR 75,00 mēnesī, ar termiņu līdz 07.10.2026. 

2.

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Sērenes ielā 11 (iznomājamā platība 13.50 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 107 2128 002, nomas līgumu. 

08.10.2020. Rīgas 95.vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Sērenes ielā 11 (iznomājamā platība 13.50 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 107 2128 002,  nomas līgumu ar SIA “LPG care”, reģistrācijas Nr. 40103560464, nomas maksa  - EUR 42,40 mēnesī, ar termiņu līdz 07.10.2026. 

Ārējās saites