Iepirkumi

Izsole par telpu nomu –  

Sērenes ielā 11 Rīgā (12,2 kv.m) 

Rīgas 95.vidusskola iznomā Skolas telpas Rīgā, Sērenes ielā 11 Rīgā (12,2  kv.m) FRIZIERA KABINETS telpu. 

Izsole attālinātā formātā notiks 08.09.2021. plkst.10.00, pieteikumi (Izsoles dalībniekam ir jāaizpilda veidlapa “Pieteikums” un jāiesniedz aizzīmogotā aploksnē) departamentā ( Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta) iesniedzami līdz 07.09.2021. plkst.16:00, klientu apkalpošanas centrā, 2.stāvā., ierodoties iesniegt dokumentus jāpiezvana pa tālr. 67026816, lai klātienē reģistrētu pieteikumu. 

 Potenciālajiem nomniekiem jāvērš uzmanība, ka uz izsoles brīdi nomniekiem nedrīkst būt nodokļu parādi saskaņā ar VID sniegtajiem datiem. Izsoles dienā Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisija veic izdruku no publiskās Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu un nodevu parādnieku datubāzes izsoles, lai pārliecinātos, vai nomniekam nav nodokļu (nodevu) parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. 

Uz izsoles dienu nomniekam nedrīkst būt parādu saistītu ar citiem noslēgtiem nomas līgumiem departamenta padotības iestādēs. 

Pielikumi:  

PIETEIKUMS dalībai izsolē
Rakstiskas izsoles nolikums
Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības (sludinājums)
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOMAS LĪGUMS  

/fileman/Uploads/IZSOLE/Pieteikums_R95_vsk_Sērenes_11_12.m.pdf

/fileman/Uploads/IZSOLE/Rakstiskas_izsoles_nolikums_95_v.m.pdf


/fileman/Uploads/IZSOLE/Sludinajums_R95_vsk_Sērenes_11_.m.pdf

/fileman/Uploads/IZSOLE/Nekustamā_īpašuma_nomas_līgums_R.m.pdf