Apsveicam Diānu Žaivoronko
par iegūto 1. vietu
Rīgas 40.vidusskolas 6.atklātajā latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programma) konkursā 5.-6. klasēm.
 
Izsakām pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei latviešu valodas skolotājai Jolantai Zariņai.