Apsveicam!
5.c klases skolniece Julija Tolstova ieguva 3.vietu un 5.d klases skolnieks Mirons Jelisejevs ieguva atzinību 7.atklātajā konkursā dabaszinībās, kuru organizēja un novadīja Rīgas 40.vidusskola.
 
      Izsakām pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā konkursam dabaszinību  skolotājam Jurim Keišam.
PATEICĪBA
Ērikam Tukumam, 6.a klases skolēnam par līdzdalību radošo darbu konkursā un grāmatas “Tu esi Latvijas dārgums” tapšanā.
Izsakām pateicību latviešu valodas un literatūras skolotājai Jolantai Zariņai par ieguldīto darbu.