Apsveicam!
 
Rīgas pilsētas matemātikas 73. olimpiādes
2. posma 5 .- 8. klašu uzvarētājus
 
Maksims Tiraškevičs  - 1. vieta
Deniss Voronko  - 1. vieta
Jevgēnija Siņicina - 2. vieta
Iļja Gevļa   - Atzinība
 
      Izsakām pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei matemātikas  skolotājiem Nataļjai Koļcovai un Natālijai Orlovai.